Liv & Lust
Liv & Lust
Historik
Affärsidé
&:et
Det goda livet
Referenser
Samarbetsformer
Tjänster
Hälsoplanen
Utbildning
Seminarier
Godavanor.se
Förlag
Hälsospåret
Hälsoorien...
Funktionsbe...
forskning
Johan Holmsäter
Lena Karlkvist
Paula Liukkonen
Bengt Saltin
 

Image

  "Vi  måste börja inse vikten av chefen som en god förebild och
arbetsplatsen som en arena för personlig utveckling"

Hälsoorienterat ledarskap – en formel för att leda
med välmående och kompetenta medarbetare!

Image    Image

Lär gärna mer om det hälsoorienterade ledarskapet. 

ImageLadda ner som pdf

Ingemar Lycke, PDF om välbefinnande.

ImageLadda ner som pdf

Ingemar Lycke, PDF om välbefinnande, artikel 2.

ImageLadda ner som pdf

Det här är en kurs för dig som har ambitionen att leda din organisation i fortsatt utveckling med kompetenta och välmående medarbetare. Med målet att nå framgång på mänskliga villkor med nyfikenheten, arbetslusten och livslusten i behåll.

Utgångspunkten är:

Att medvetandegöra företagets beslutsfattare, arbetsledning, personalavdelning, de anställdas förtroende- och hälsovårdsorganisationer - om att hälsan inte endast är en privatsak: Utan också en gemensam resurs av avgörande betydelse för företagets prestation.

Kursen är ett avstamp för att hjälpa dig hitta spåret till en naturligare livs- och arbetsstil. Du får stöd att formulera utmanande, meningsfulla, tidsbestämda, konkreta och realistiska mål för hur du och på sikt din organisation lättare kan leva och må bra. Du lär dig grunderna för att driva ett hälsoorienterat ledarskap och upprätta en hälsoprocess i din organisation.

 
Contents of this webpage are copyright © 2005-2006 Liv&Lust AB - All rights reserved.
betsson casino