Liv & Lust
Liv & Lust
Historik
Affärsidé
&:et
Det goda livet
Referenser
Samarbetsformer
Tjänster
Hälsoplanen
Utbildning
Seminarier
Godavanor.se
Förlag
Hälsospåret
Hälsoorien...
Funktionsbe...
forskning
Johan Holmsäter
Lena Karlkvist
Paula Liukkonen
Bengt Saltin
 

Image

”Liv&Lusts förhoppning är att det ska bli lika självklart för ett företag att studera sina medarbetares
konditionsnivå, muskelstyrka och rörlighet som att granska andra ekonomiska nyckeltal.”

En väg mot ökad omtanke för dina medarbetare och vid nyrekrytering av personal!

   

Slutrapport fysisk kompetens. 

Ladda ner som pdf

Liv&Lust har påbörjat utveckling av sk funktionstester för olika yrkesgrupper. Funktionstester som omfattar såväl miniminivå av kondition som av muskelstyrka och rörlighet för olika yrkesgrupper. Primärt har vi fokus på funktionstester för vårdpersonal och stillasittande personal.

  På 60-talet var det endast en procent av landets 40-åriga män som hamnade under miniminivån för kondition. På 70-talet hade siffran stigit till 17 procent. Nu ligger siffran troligtvis närmare 50 procent och fortsätter drastiskt att försämras. Aktuell forskning visar att dålig kondition är en bidragande orsak till vällevnadssjukdomar som tex cancer, diabetes, benskörhet med mera. Detta är sjukdomar som ökar drastiskt och dränerar vår sjukvård och samhällsresurser.

  Docent Lena Karlqvist på Arbetslivsinstitutet i Stockholm har i en omfattande studie (MOA-projektet – Moderna arbetsvillkor och angränsande livsvillkor för kvinnor och män) visat att var fjärde anställd arbetar över sin fysiska kapacitet under hela arbetsdagen.

  Prof Bengt Saltin, Rigshospitalet Köpenhamn, doc Lena Karlqvist, Arbetslivsinstitutet Stockholm/Östersund, Medicine doktor Raymond Dahlberg, Arbetslivsinstitutet Stockholm har ingått i Liv & Lust:s sk expertgrupp vid värdering av insamlade data från genomförda tester.

  Det är Liv&Lusts förhoppning att det skall bli lika självklart för ett företag att studera sina medarbetares konditionsnivå, muskelstyrka och rörlighet som att granska andra ekonomiska nyckeltal. Vi ser detta som omtanke och som en självklar del av ett sk Hälsoorienterat ledarskap. Att poliser och brandmän måste vara i god form för att klara sina arbeten har alltid ansetts som självklart. Nu är tiden mogen för att överföra samma synsätt inom andra arbetsområden!

Sk produktutvecklingsstöd har getts från NUTEK/ALMI

 
Contents of this webpage are copyright © 2005-2006 Liv&Lust AB - All rights reserved.
betsson casino