Liv & Lust
Liv & Lust
Historik
Affrsid
&:et
Det goda livet
Referenser
Samarbetsformer
Tjnster
Hlsoplanen
Utbildning
Seminarier
Godavanor.se
Frlag
Hlsospret
Hlsoorien...
Funktionsbe...
forskning
Johan Holmster
Lena Karlkvist
Paula Liukkonen
Bengt Saltin
 

paula_l.jpg

Paula Liukkonen 
Ekonomie doktor och docent

Paula Liukkonen är ekonomie doktor och docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet och docent i miljöekonomi på Tammerfors tekniska universitet. Hon forskar i personal- och arbetsmiljö- frågor samt hur hälsofrågor kan integreras med företagets styrnings- och uppföljnings- rutiner.

  • Kan hälsan mätas?
  • Går det att samla alla spridda uppgifter om anställdas hälsa och om arbetsmiljön i någon form av redovisning?
  • Som det är nu är det svårt att få en överblick över alla upp gifter och att få tydliga svar. Hur skulle det kunna gå till i så fall?
  • Ger det några ekonomiska eller andra vinster?

       Besök Paula Liukkonens hemsida här .
 
Contents of this webpage are copyright © 2005-2006 Liv&Lust AB - All rights reserved.
betsson casino