Liv & Lust
Liv & Lust
Historik
Affrsid
&:et
Det goda livet
Referenser
Samarbetsformer
Tjnster
Hlsoplanen
Utbildning
Seminarier
Godavanor.se
Frlag
Hlsospret
Hlsoorien...
Funktionsbe...
forskning
Johan Holmster
Lena Karlkvist
Paula Liukkonen
Bengt Saltin
 
lena_karlqvist.jpg

Lena Karlqvist
Forskare, Medicine Doktor och Docent i Ergonomi vid Karolinska Institutet

Började som forskare på Arbetslivsinstitutet 1999 efter elva år på Yrkesmedicin, Stockholm. Har i första hand varit engagerad i projektgruppen Kön och Arbete och dess regionstudie i Östergötland där bl a utvecklings- och förändringsprojekt pågått.

Arbetade under 2005 med att bygga upp ”Hälsofrämjande i arbetslivet” i Östersund dit en del av Enheten för Arbetshälsa vid Arbetslivsinstitutet utlokaliserades.

Efter regeringens besked om Arbetslivsinstitutets nedläggning fr.o.m. 1 juli 2007 kommer vi i forskargruppen ”Hälsofrämjande i arbetslivet” att överföras till Mittuniversitetet i Östersund där vår forskning och projekt inom området kommer att fortsätta.

 
Contents of this webpage are copyright © 2005-2006 Liv&Lust AB - All rights reserved.
betsson casino