Liv & Lust
Liv & Lust
Historik
Affärsidé
&:et
Det goda livet
Referenser
Samarbetsformer
Tjänster
Hälsoplanen
Utbildning
Seminarier
Godavanor.se
Förlag
Hälsospåret
Hälsoorien...
Funktionsbe...
forskning
Johan Holmsäter
Lena Karlkvist
Paula Liukkonen
Bengt Saltin
 

johan_1_k.jpg

Johan Holmsäter
Hälso- och livstilsfilosof och VD för Liv&Lust AB.

Johan har en bakgrund som mångårig krönikör i Dagens Industri och i Tidningen Chef och inte minst initiativtagare, grundaren och eldsjälen bakom folkrörelsen Friskis&Svettis.

Johan är även författare till en rad böcker, nu senast ”Medicin mot Livsstilsanalfabetism”. En bok som ökar livslusten och självinsikten om vår egen förmåga att växa långt mer än vad vi tror är möjligt.

På 70-talet vid Friskis&Svettis födelse, var Johan Holmsäters måtto “Lev Skönare”. Knappa decenniet senare försökte Johan istället förmedla att “hälsa inte alltid föder glädje, men att den sanna glädjen alltid föder hälsa och välbefinnande”.

 
Contents of this webpage are copyright © 2005-2006 Liv&Lust AB - All rights reserved.
betsson casino