Liv & Lust
Liv & Lust
Historik
Affärsidé
&:et
Det goda livet
Referenser
Samarbetsformer
Tjänster
Hälsoplanen
Utbildning
Seminarier
Godavanor.se
Förlag
Hälsospåret
Hälsoorien...
Funktionsbe...
forskning
Johan Holmsäter
Lena Karlkvist
Paula Liukkonen
Bengt Saltin
 

 

halsosparet_2.jpg

Vad är ett Hälsospår?

Hälsospåret är en noga uppmätt sträcka på en lämplig promenadväg, cykelväg eller elljusspår där du till exempel under din lunchrast eller i anslutning till din bostad kan tillgodose ditt basbehov av daglig motion på minst 30 min.

Hälsospåret är en ny och enkel metod där du också under ett vanligt motionspass lätt och smidigt själv kan testa din kondition när du vill utankostnad och följa din utveckling.

Vilka versioner finns av Hälsospåret?

Hälsospåret - Bas
För kommuner och landsting som vill motivera invånarna till motion och fysisk aktivitet. En normalstor kommun behöver ca 20 spår med informationsskyltar för att täcka alla kommundelar.

Hälsospåret - Work
För arbetsgivare som vill stimulera de anställda till motion under arbetstid eller lunchraster. Fem promenadspår, ett för varje vardag, på ca 2.5 km etableras i direkt anslutning till arbetsplatsen för att tillgodose basbehovet av daglig motion på 30 min.

Hälsospåret - Home
För privatpersoner och familjer som ej har tid eller lust att gå på gym/träningscenter. Fem motionsspår etableras mellan 4-25 km beroende på om man vill gå, stavgå, jogga eller cykla för att tillgodose tilläggsbehovet av motion 4-5 ggr/vecka. I detta paket ingår också personligt motionsprogram som är anpassat efter spårens sträckning, din kondition och din fysiska kapacitet.

Vi hjälper er att ta ett stort steg mot en effektiv hälsoutveckling.
Hälsospåret är en tidseffektiv och mycket enkel men träffsäker metod för beräkning av konditionsnivån på stora populationer. Dessutom kan individen efter en kort utbildning på 2 tim själv testa och följa sin konditionsutveckling veckovis i direkt närhet till sin arbetsplats/bostad eftersom spåret kan etableras på cykelvägar, promenad/löpstigar mm där individen bedriver sin dagliga motion.

Hälsospåret är utvecklad av fysiolog Peter Foxdal, Dr.med.sc och är validerat i två steg för både en gångversion och en joggning/löpversion mot dels en spirometrisk laboratorie-baserad referensmetod och dels mot det beprövade ”Åstrandstestet”.

logga_h_sparet.gif

Hälsospåret och tillkommande

rättigheter ägs av:

 

Peter Foxdal

Idrottsfysiolog/Dr.med.sc
Fox Fitness AB

 
Contents of this webpage are copyright © 2005-2006 Liv&Lust AB - All rights reserved.
betsson casino