Liv & Lust
Liv & Lust
Historik
Affrsid
&:et
Det goda livet
Referenser
Samarbetsformer
Tjnster
Hlsoplanen
Utbildning
Seminarier
Godavanor.se
Frlag
Hlsospret
Hlsoorien...
Funktionsbe...
forskning
Johan Holmster
Lena Karlkvist
Paula Liukkonen
Bengt Saltin
 

Image

"Första hemtjänstgruppen i Sverige som inför
obligatorisk träning på arbetstid"


"Vi i Liv&Lust ser en helhet över fasta gränser och försöker slå
hål på invanda värderingar och utför istället det som många tänker."

Image    Image

Läs mer om förutsättningarna för erbjudna seminarier.
ImageLadda ner som pdf

ll_logga_red_small.gifLiv&Lust anlitas ofta vid seminarier och konferenser. Framförallt är det oftast Johan Holmsäter som engageras för föreläsningar om:

 

 • Livsstil
 • Arbetsstil
 • Ledarstil
 • Hälsa& Framgång
 • Livets ledarskap
 • Njutningar inom räckhåll
 • Trött fet och 40
 • Pigg stark och 50
 • Hälsan - en strategisk resurs för företagets framgång
 • Organisationsmedicin för det goda företaget med de sunda affärerna och
  välmående medarbetarna
 • Hälsoorienterat ledarskap
  M.fl rubriker allt efter smak och tycke hos arrangören.

Johan går oftast ut och talar om den svåra balansgången mellan livets olika roller på dess olika arenor och
har genom sitt engagerade och ärliga framförande fått oerhört många uppdrag och referenser via mun till
mun metoden.

Det kan gälla såväl chefsutbildningar på 10 personer eller föredrag för 500-1000 medarbetare. Och det kan
vara 1 eller 2 timmars föreläsningar, hälsoinspirationsdagar eller längre utbildningsprogram över 2-3 dagar
med föreläsningar, tester och aktiviteter s.k ”Health Managementkurser”.

ll_logga_red_small.gif
Liv&Lust
egna konsulter kan leda seminarier. Kom i gångprojekt, studiecirklar, utbildningar i stress och mental träning, meditation och avspänning, kost, motion, skratt-terapi, många bollar i luften, massage, etc. Konsulterna kan även medverka till att lägga upp konferenser och liknande med friska förtecken.

ll_logga_red_small.gifLiv&Lust har under 10 år deltagit i Klingborggruppens managementutbildningar av ABB:s chefer där Johan har haft dryga halvdagsseminarier. Johan har under flera år medverkat i Wallenberginstitutets årslånga utbildningar av SE-Bankens chefer. Liv & Lust har under 10 år, fram till 1997 deltagit i 10-veckorsutbildningen på IFL (Institutet för företagsledning) och genomfört Hälsoplantester, heldagsföredrag, uppföljningar och aktiviteter med kursdeltagarna. Johan har under flera år vid stora mässor, kongresser som exempelvis Kompetensmässan i Stockholm varit en av huvudaktörerna som dragplåster och föredragshållare. Johan har även turnerat runt på Sveriges större teatrar tillsammans med en ensamble av föredragshålla som Lena Skog, Sven Wollter m.fl och dragit fulla hus.

 
Contents of this webpage are copyright © 2005-2006 Liv&Lust AB - All rights reserved.
betsson casino