Liv & Lust
Liv & Lust
Historik
Affrsid
&:et
Det goda livet
Referenser
Samarbetsformer
Tjnster
Hlsoplanen
Utbildning
Seminarier
Godavanor.se
Frlag
Hlsospret
Hlsoorien...
Funktionsbe...
forskning
Johan Holmster
Lena Karlkvist
Paula Liukkonen
Bengt Saltin
 

puzzel.jpg 

Liv & Lust Utbildning

Image    Image

Välbefinnande på arbetsplatser.

ImageLadda ner
som pdf

Vad är hälsoorienterat ledarskap?

ImageLadda ner
som pdf

ll_logga_red_small.gifLiv&Lust:s utbildningar har en lång tradition från Friskis & Svettis tiden då Johan byggde upp hela rörelsens motionsutbildningar och tog fram dess utbildningsmaterial. Sedan dess har mycket vatten runnit under broarna.

Under många år arbetade L&L med friskvårdsutbildning för många landsting. Stockholms Läns landsting anlitade till ex L & L för att utforma sin friskvårdspolicy och en långtgående motionsledarutbildning där sedan ett 100 tal medarbetare, företrädesvis sköterskor av olika slag, sjukgymnaster och vårdbiträden, utbildades. Även Älvsborgs landsting, Malmöhus Sörmlands och Västmanlands landsting, Gotlands kommun och Hultafors Hälsocenter m.fl har anlitat Liv & Lust för skräddarsydd utbildning.  

ll_logga_red_small.gif

Liv&Lust har även i egen regi i många år bedrivit utbildning i öppen form ut mot såväl den offentliga som företagsmarknanden. I Dalarna, Siljansnäs på Leonardos genomfördes under åren 1986 – 1996 mängder av utbildningar till motionsledare, Stress och Livshantering, Kommunikation & Livshantering, Må Bra kurser för kvinnliga chefer, Lätt och ryggjympa, vattenjympa och testledarutbildningar. De sistnämnda förde vidare till Hälsoplanledarutbildning där ledare auktoriserats för att kunna få legitimitet att jobba med Liv & Lust Hälsoplan.
 
ll_logga_red_small.gif

Liv&Lust genomför idag bara liknande utbildningar på uppdrag av kund och vänder sig i första hand inte ut med öppna kurser.
 

 

ll_logga_red_small.gifLiv&Lust har även byggt upp och under ledning av Johan Holmsäter och professor i klinisk fysiolog, numera Emiritus Gunnar Ström ansvarat för en 20-poängskurs på Högskolan i Örebro kopplat till idrottshögskolan. Kursen heter ”Personlig utveckling genom en medveten livsstil och fysisk träning”.  

ll_logga_red_small.gif

 

Liv&Lust erbjuder idag utbildning till Hälsoplanledare och projektledare för L&L Hälsoplan enligt den licensform som bolaget skriver avtal om. Vidare finns vår utbildning i Hälso-
orienterat ledarskap som vänder sig till alla chefer på alla nivåer som har personalansvar.

 
Contents of this webpage are copyright © 2005-2006 Liv&Lust AB - All rights reserved.
betsson casino