Liv & Lust
Liv & Lust
Historik
Affrsid
&:et
Det goda livet
Referenser
Samarbetsformer
Tjnster
Hlsoplanen
Utbildning
Seminarier
Godavanor.se
Frlag
Hlsospret
Hlsoorien...
Funktionsbe...
forskning
Johan Holmster
Lena Karlkvist
Paula Liukkonen
Bengt Saltin
 

Image

Idébryggan mellan friskt och sjukt, vars länk &:et är
dess starkaste kännetecken. &:et är den professionella, personliga,
nytänkande garanten för att "slussen" fungerar.  

Franchiseavtal och licensiering:

Vi kan sluta Franchiseavtal med företagshälsovården och andra företag och organisationer som är verksamma inom hälsoarbete. Liv & Lust Hälsoplan™ licentieras till det andra företaget genom ett avtal där företaget får tillgång till kompetensstöd,, utbildning, marknadsföring, dataprogram,, formulär, coachingformen mot medarbetare, rapportstöd och genomförandeförslag, d.v.s hela metodiken Liv & Lust Hälsoplan.

Företaget, Franchisetagaren tar ansvar för genomförandet av projekt från start till mål, men kan exempelvis få tillgång till Johan Holmsäters personliga medverkan vid introduktionsföredrag, kick-off, utbildningar etc. Örnsköldsviks Företagshälsovård är idag verksam franchisetagare hos Liv & Lust med licentierade medarbetare och pågående projekt. Licentierade medarbetare genomför Liv & Lust Hälsoplan idag i Malmö Kommun som egna uppdragstagare. Ett större flertal är nu på väg att gå samma väg.

Licensavtal kan tecknas med person som utbildats och auktoriserats av Liv & Lust. Denne äger sedan rätten att själv efter reglerade former genomföra L&L Hälsoplan i enlighet med en gemensam överenskommelse. Detta innebär bl.a att denne kan genomföra positionsbestämningar, tester och utvecklingssamtal, rapporteringar, processer samt uppföljning.

Liv&Lust som konsult:

Hälsoplanen är Liv&Lusts långsiktiga program för hälsan. Andra produkter som funktionsbedömningar, positionsbestämningar, tester av olika slag, utbildningar kan också räknas med i detta. Du kan samarbeta med Liv & Lust på olika sätt. Vi kan genomföra Hälsoplanen på din arbetsplats som konsulter, där vi tar ansvar för hela projektet från start till mål. Vi engagerar våra egna Hälsoplanledare, använder våra dataprogram kopplade till en gemensam databas och gör rapporter, åtgärdsförslag, processar sedan modellen med mål, strategier och aktiviteter på alla nivåer. Slutligen följer vi upp allt och mäter de signifikanta förändringarna över tid.

Liv & Lust som underleverantör:

Vi kan också agera underleverantör till din företagshälsovård eller liknande organisation. Då tecknar vi avtal med företagshälsovården och levererar de tjänster som kompletterar den kompetens som redan finns hos dem. Det kan exempelvis innebära att Liv & Lust tillsätter projektledare och hälsoplanledare, medan företagshälsovården använder egen personal för andra insatser i Hälsoplanen

Auktorisation av Hälsoplanledare och Funktionsbedömare:

Liv & Lust utbildar Hälsoplanledare (och från hösten 2006 även Funktionstestare efter vår stora studie i samarbete med Arbetslivsinstitutet om arbetsbelastningskrav i vårdsektorn respektive för stillasittande personal) som ska göra arbetsplatsen friskare och hållfastare.)

Hälsoplanledaren genomför individuella fysiska och medicinska tester, leder utvecklingssamtal om hälsan och stödjer var och en i att utveckla en egen strategisk plan för ökat välbefinnande. Auktorisation till Hälsoplanledare bygger på en femdagarskurs, 50 träningstester, självständiga teoretiska studier och rapportarbete.

Det finns även en påbyggnadskurs för projektledare, tänkt för Franchisetagare eller personliga licenstagare.

Auktorisation av motionsledare och stresshanteringsledare:

Över 900 personer har gått Liv & Lusts motionsledarutbildning och verkar nu som ledare över hela världen. Vi ser idag många uttryck för detta på företag och i enskilda föreningar/organisationer som exempelvis Gymsuedoise i Frankrike som redan räknar många tusen personer och som står i begrepp att sprida sig som en löpeld från Paris ut över hela Frankrike enligt en enkel franchiseform. Kanske sedan än vidare.

Den konkreta efterfrågan är enorm. Grundutbildnngen är 7 dagar och byggs på med inspirationskurser och fortbildning i ryggjympa, vattenjympa etc årligen. Liv & Lust utbildar även Hälsocoacher och stresshanteringsledare och bygger för närvarande upp en handledarutbildning i mat och viktminskning.

Högskolekurs i hälsa, livsstil och personlig utveckling; 20 poäng:

Liv & Lust har tillsammans med professor Gunnar Ström och Johan Holmsäter utvecklat innehållet i en högskolekurs i hälsa/livsstil vid Högskolan i Örebro under namnet ”Personlig utveckling genom en medveten livsstil och fysisk träning”. Kursen, som varit en uppdragsutbildning, som hittills genomförts på distans där föreläsningarna skickats hem på video, kommer från årsskiftet 2006/7 genomföras över nätet med skriftliga och gruppvisa uppföljningar och återsamlingar Mer information fr.o.m oktober/november.

 

 
Contents of this webpage are copyright © 2005-2006 Liv&Lust AB - All rights reserved.
betsson casino