Liv & Lust
Liv & Lust
Historik
Affrsid
&:et
Det goda livet
Referenser
Samarbetsformer
Tjnster
Hlsoplanen
Utbildning
Seminarier
Godavanor.se
Frlag
Hlsospret
Hlsoorien...
Funktionsbe...
forskning
Johan Holmster
Lena Karlkvist
Paula Liukkonen
Bengt Saltin
 

balans.jpg

 Vi lever stressade liv med större och mer annorlunda krav än tidigare,
men trots fullbokade kalendrar missar vi varje ett mycket
viktigt möte - en träff med oss själva!

 

Den svåra balansgången på livets olika arenor – Hur klarar du den?

Jag sitter med en hel bunt siffror och tabeller framför mig. Nästan tretusen medarbetare i flera svenska organisationer och företag har svarat på frågor om arbete, hälsa och välbefinnande. Deras svar
bekymrar mig.

 • Två tredjedelar uppger sig inte räcka till på jobbet, hemma eller på fritiden!
 • Nästan tre av fyra medarbetare säger att de inte har förmåga att avsätta tillräckligt med tid för sig själv eller familjen. De har problem med trötthet, ont i ryggen, magen, huvudet och har ingen kraft över efter en arbetsdag.

De svaren får mig att ifrågasätta det vardagstempo vi utsätter oss för.

 • Vad leder känslan av otillräcklighet i längden?
 • Går det att vara lycklig och göra ett bra jobb med den inställningen?
 • Hur ser kontakten ut med familj och vänner?
 • Hur ser våra livs drömmar ut?

Att tillståndet är alarmerande visar också de fysiska värdena som kondition, vikt och blodtryck.

 • Bara 40% av alla kvinnor och två tredjedelar av alla män klarar miniminivån för kondition.
 • Bara en knapp tredjedel av alla medelålders män har en acceptabel vikt.
 • Dessutom bär en tredjedel av männen på högriskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar som högt blodtryck, bukfetma, och höga kolesterolvärden.
 • Kvinnorna står inte långt efter.
 • Nästan alla har något symptom som till exempel ont i huvud, nacke, rygg, mage, axlar och trötthet har blivit ett normalt tillstånd.
balans_2.jpg

Kanske ser vi konsekvenserna av ett pressat arbetsliv och familjeliv i nya sjukdomar som uppstår. Industrisamhällets våg av livsstilssjukdomar som hjärt- och kärlproblem, diabetes mm bryts nu av kunskaps- och informationssamhällets våg av tillitssjukdomar som utbrändhet, kronisk trötthet och fibromyalgi. Det blir svårare att klara livets olika roller. Dagens samhällssituation visar att många av oss går på knäna av trötthet och accepterar märkligt nog detta tillstånd som normalt, kort sagt som oundvikligt.

  Stanna upp och fundera!

 • Har jag ett behov av ett sådant möte?
 • Hur kan jag då planera in mötet med mig själv varje dag?

Ställ dig sedan frågorna:

 • Vilka blir konsekvenserna om jag fortsätter att leva som jag lever idag?
 • Hur ser mitt liv ut idag och hur kommer mitt liv att se ut om ett år?
 • Om fem år?
 • Om tjugo år?

Frågorna om vad som är viktigt i livet, och vad det goda livet är, börjar kanske med att jag måste
fundera över vad framgång i tillvaron betyder för mig själv personligen.

 • Var och när och hur ofta upplever jag framgång i min dagliga tillvaro?
 • Kanske ska jag byta ut det mot begrepp som hälsa, vitalitet, lycka, frisk och vad sund betyder
  för mig?

Ställ dig sedan slutligen den viktiga frågan:

 • Hur vill jag må och fungera om ett, fem eller tjugo år?
  Svaret på den sistnämnda frågan ger dig vägledning mot din personliga framgång och
  ditt livsrecept.
stenar.jpg

Genom att besvara dessa frågor får du ökad självinsikt och en tydligare bild av din livssituation och större möjlighet att påverka ditt liv i rätt riktning. Är du nöjd med din livssituation? Försök svara ja eller nej och börja NU.
Vi konstaterar de facto, att människor som har ambitionen att må bra, och som är medvetna om hur kropp, själ och ande fungerar, ofta har en positiv inställning till förändring och utveckling. Har du den ambitionen och den medvetenheten?

 • Börja redan nu att skapa en bild av hur du vill leva och må i framtiden.
 • Skriv ner din ”livsformel”.
 • Involvera dina nära och kära på vägen för att nå dina mål och även kanske dina närmaste arbetskamrater.

Tror du exempelvis på en livsstil, med regelbunden motion, sunda kostvanor, rekreation och utbyte av nära relationer? Försök då börja skapa rutiner kring dessa aktiviteter på samma sätt som du en gång skapade rutiner kring tandborstningen. Jag är säker på att både kroppen, själen och tänderna kommer att må bra av detta.

Lycka till med din livs- och hälsofilosofi!

Johann Holmsäter
Hälso- och livstilsfilosof och VD för Liv&Lust
samt Grundare av Friskis&Svettis

 
Contents of this webpage are copyright © 2005-2006 Liv&Lust AB - All rights reserved.
betsson casino