Liv & Lust
Liv & Lust
Historik
Affärsidé
&:et
Det goda livet
Referenser
Samarbetsformer
Tjänster
Hälsoplanen
Utbildning
Seminarier
Godavanor.se
Förlag
Hälsospåret
Hälsoorien...
Funktionsbe...
forskning
Johan Holmsäter
Lena Karlkvist
Paula Liukkonen
Bengt Saltin
 

Image

"På en arbetsplats är hälsan inte bara en personlig angelägenhet.
Den är ett mål för hela organisationen och en ledningsfråga.
Chefer som arbetar förr hälsa arbetar också för produktivitet och lönsamhet
och på så sätt får en ökad trygghet och arbetstillfredsställelse."

Liv & Lust:s syfte & affärsidé

  • Liv & Lust skall fylla glappet mellan sjukt och friskt och vara den sunda, friska, vitala och effektiva länken som verkar från rehab och rekonditionering till frisk & lustträning.
  • Liv & Lust erbjuder ett medlemskap i Godavanor.se till stora som små arbetsgivare för att öka insikten om hälsotillståndet samt stärka medarbetarnas självkännedom och självrespekt, deras hälsa och vitalitet samtidigt som organisationshälsans effektivitet och produktivitet förbättras mer än hos alla andra.
  • Liv & Lust avser att vara ett professionellt komplement eller alternativ till den traditionella Friskvården eller Företagshälsovården.
 
Contents of this webpage are copyright © 2005-2006 Liv&Lust AB - All rights reserved.
betsson casino