Liv & Lust
Liv & Lust
Historik
Affrsid
&:et
Det goda livet
Referenser
Samarbetsformer
Tjnster
Hlsoplanen
Utbildning
Seminarier
Godavanor.se
Frlag
Hlsospret
Hlsoorien...
Funktionsbe...
forskning
Johan Holmster
Lena Karlkvist
Paula Liukkonen
Bengt Saltin
 

Image

Mission:

"Liv & Lust mission är att stödja företag och organisationer
att leda i utvecklingmed kompetenta och välmående medarbetare och
gemensamt skapa framtida värden byggda påmänskliga villkor,
med arbetslusten, livslusten och nyfikenheten i behåll."

  Liv & Lusts sammanfattande filosofi

  • Att människor som mår bra fungerar bättre och att det går att påverka så att människor
    mår bättre.
  • Att fokus alltid skall vara på att stärka det friska hos individen och att ohälsa går att förebygga genom analyser, positionsbestämningar och kompetensutvecklingsprogram.
  • Att L&L:s förändrings- och kompetensutvecklingsprogram påverkar och förbättrar livsstilen, arbetsstilen och ledarstilen, vilket ger välmående medarbetare.
  • Att resultatet av L&L:s insatser ger förbättrad kvalitet, hälsa och ökad lönsamhet hos företag
    och organisationer. 
 
Contents of this webpage are copyright © 2005-2006 Liv&Lust AB - All rights reserved.
betsson casino