Liv & Lust
Liv & Lust
Historik
Affrsid
&:et
Det goda livet
Referenser
Samarbetsformer
Tjnster
Hlsoplanen
Utbildning
Seminarier
Godavanor.se
Frlag
Hlsospret
Hlsoorien...
Funktionsbe...
forskning
Johan Holmster
Lena Karlkvist
Paula Liukkonen
Bengt Saltin
 

handen.jpg

"Ett framgångsrikare liv.
Med lusten nyfikenheten som drivkraft.
Det är idén som Liv & Lust vilar på och framgång"

Från Olust till Liv & Lust

År 2010

Image  

johan_window.jpg

Johan Holmsäter grundade Friskis & Svettis 1978. Sedan 1986 är han eldsjälen bakom företaget Liv & Lust AB.
Vi har något spännande och unikt att erbjuda dig och din organisation!
Avsikten med verksamheten har aldrig varit att bygga imperier. Vårt mål har istället varit att utveckla idéer med spännande, effektiva och nytänkande metoder som tydliggörs i lönsamma mänskliga modeller för att människor, organisationer och samhällen ska må och fungera bättre.

ImageLadda ner som pdf

 

Bolaget har etablerat större hälsosatsningar med sina olika produkter i flera EU-länder. Liv&Lust har då börjat få en internationell omfattande betydelse som baseras på framgångsrika företagsprojekt vars resultat och forskningsrön genererar beslutsunderlag för att förändra större befolkningsgruppers livsstil, arbetsförhållanden och allmänna levnadsförutsättningar där miljön prioriteras. Rönen börjar allmänt förändra villkoren i skolan, på arbetsplatsen, i vården av sjuka eller skadade individer, förutsättningen för allmänna transportmedel, bostadsområdenas och arbetsplatsernas utformning.

År 2008

Bolaget är erkänt som den ledande aktören inom området för förebyggande av ohälsa och strategiskt hälsoarbete hos företag och organisationer.

År 2007

Bolaget växer genom licensförfarande och franchisesamarbeten. Produkten Liv&Lust HälsoplanTM blir det vedertagna professionella verktyget för hälsoprocesser i organisationer. Club Liv&Lust blir det virtuella hälsoverktyget för gemene man för att utveckla hälsa och välbefi nnande. Begreppet Hälsoorienterat ledarskap fortsätter att sprida sig. De utvecklade fysiska funktionstesterna accepteras politiskt som ett viktigt och nödvändigt kompletterande verktyg för att minska arbetsskador och arbetsfrånvaro.

År 2005-2006

Verksamheten förflyttas till Stockholm och får eget kontor på Skeppsbron efter flera tillfälliga ad hoc lösningar. Boken Medicin mot Livsstilsanalfabetism kommer ut på eget förlag. Första franchisesamarbetet med Liv & Lust Hälsoplan etableras. En av Sveriges i särklass största Företagshälsovårder, Övikshälsan, startar ett samarbete som utvecklas framgångsrikt. Kunder knyts som genomför Hälsoplanen med framgångsrika resultat som följd; Bonnier Affärsdata, Venantius, Eurosport, Bonnier Affärsinformation, Soliditet, Informatic, D & B m fl företag. Bolaget börjar utveckla produkten Fysiska Funktionsbedömningar tillsammans med Arbetslivsinstitutet och med stöd av Nutek och Almi. Ett vetenskapligt råd med Professorerna Bengt Saltin och Ewa Wigaeus-Tornquist, docent Lena Karlqvist och docent Raymond Dahlberg etableras. Produkten klar för lansering hösten 2006. En ny produkt läggs till portföljen Godavanor.se - en kundklubb över nätet.

År 2002-2004

Hälsoplanen börjar i en 1.0 version att genomföras över nätet. Kunder är Länsförsäkringar, Peab Västerås/Mälardalen, Preem, Lundeastern. Rapport nr 3, ”Hälsoorienterat Ledarskap” av Johan Holmsäter och Ingmar Lycke presenteras år 2003.

År 2000-2002

Bolaget genomgår en omorganisation och verksamheten flyttas sitt säte till Mariefred. Hälsoplanen genomgår också en strukturförändring och fokuserar på ett fåtal referens kunder; Vasakronan, Posten, Arostornet, Roxtec, SAF, SAP och Cambridge Technology. Forskningsrapport nr 2 ”Välbefinnande på arbetsplatser” presenteras av Johan Holmsäter och Ingmar Lycke. Rapporten blir underlag för en trebetygsupppsats på Stockholms Universitet. Rapporten blir underlag för den senare ”Hälsoorienterat ledarskap” 2003. År 2000 presenteras på Kompetensmässan i samarbete med fackförbundet Ledarna en tävling i Hälsoorienterat Ledarskap. Vinnaren är IBM! 16 av de undersökta företagen som genomfört L&L:s Hälsoplan får diplom för ett gott Hälsoorienterat ledarskap. En IT-plan utvecklas och hälsoplanen börjar läggas upp på nätet.

År 1995-1999

Böckerna ”Rörelse – en energigivare” och ”Avspänning - en energigivare” ges ut på SISU-förlag. Bolaget avtalar ett landsomfattande samarbete med Previa om Hälsoplanen. Internt i Previa ser man bolagets produkter som ett konkurrenshot. Avtalet rivs upp. Bolaget lider stor ekonomisk skada. Bolaget ansvarar för jättelik hälsosatsning på Ringhals kärnkraftverk. Bolaget får nya kunder som Telelarm, Telia, Posten Logistik Svenska Spel, Cambridge Technology, SAP, Sida, Loka Brunn, Sankt Görans Sjukhus, Vasakronan, Roxtec, Svenska Arbetsgivarföreningens alla medlemsorganisationer, Malmstaden, Arostornet, Mälartornet, Bonnier Affärsinformation m.fl Första forskningsrapporten presenteras; ”Commitment” och Hälsa i organisationer”. Det är en granskning av Liv& Lusts databas 1992-96. Bolaget har god lönsamhet och ca 8-10 anställda och 1998 sitt säte i Stockholm.

År 1991-1995

Flera stora företag börjar arbeta med Hälsoplanen. Riksbanken, Förvaltaren, Apple, AGA, Tetra Pack, SE-Banken, Almega m.fl . Mycket goda effekter uppvisas. Materialet börjar databearbetas. Boken ”Lev med Liv och Lust” utkommer på ICA-förlaget. Hedersomnämnande av Dagens Industri vid prisutdelningen till årets tjänsteföretag. Bolaget slutar med motionsledarutbildningar för att helt satsa på strategiska hälsosatsningar på företag.

År 1989-1991

Bolaget ändrar namn till Liv&Lust. Ett stort projekt med husföretaget LB-Hus etableras. Projektet blir omskrivet i dagspressen som mycket framgångsrikt. Hälsoplanen börjar utvecklas. Hälsoprofi len avvecklas. Samarbete med vetenskapsmän som bl.a Professor Bengt Saltin inleds för att utveckla verktygen på vetenskaplig basis. Svarta siffror i bokslutet ända fram till år 2000. En engagerad och proffsig styrelse sluter upp kring verksamheten och stannar i drygt tio år.

 

 
Contents of this webpage are copyright © 2005-2006 Liv&Lust AB - All rights reserved.
betsson casino